Điện thoại hỗ trợ:
(0225) 883 12 39

Chuyên mục: Tin tức#8 DẤU HIỆU NHIỄM TRÙNG SAU KHI CẮT BAO QUY ĐẦU
#8 DẤU HIỆU NHIỄM TRÙNG SAU KHI CẮT BAO QUY ĐẦU
Đăng ngày 25-04-2020 11:57:52

Sau khi cắt bao quy đầu,nên theo dõi vết mổ của mình để xem có thành công không? và các dấu hiệu nhiễm trùng sau khi cắt bao quy đầu dưới đây là rất cần thiết.Tất cả có 26 kết quả.